Địa chỉ học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp ở Hà Đông

Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Việc làm'

 1. vuvansyhnht New Member

  Bạn đang đảm nhiệm vị trí kế toán hành chính sự nghiệp trong doanh nghiệp và bạn muốn biết để trở thành kế toán trưởng hành chính sự nghiệp yêu cầu những gì? Cần có chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp hay không?
  >>> Xem thêm: Có nên học bằng kế toán trưởng?
  Trong bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn về chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.
  1, Mục tiêu của lớp học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

  - Trang bị, mới đồng thời hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
  - quy chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và khả năng tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.
  2, Đối tượng mà Khóa học Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp hướng tới?

  - Cán bộ đang công tác tại các bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (Quốc doanh, liên doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, Công ty…, các đơn vị sản xuất kinh doanh khác.
  - sinh viên đã qua lớp kế toán viên tổng hợp.
  - Trưởng phó phòng kế hoạch tài chính - kế toán. Chuyên viên, sinh viên đang học - vừa tốt nghiệp, Cán bộ quản lý có biết kế toán.
  - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,trung thực,liêm khiết,có ý thức chấp hành pháp luật
  - Có khả năng chuyên môn - kỹ năng về tài chính, kinh tế - kế toán
  - Tốt nghiệp Đại học 2 năm; Đối với hệ Cao đẳng, Trung cấp là 3 năm.
  [IMG]
  3, Nội dung chương trình Đào tạo Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

  Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011), nội dung chương trình Đào tạo Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp bao gồm 02 phần và 10 chuyên đề sau:
  PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
  Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
  Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.
  Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
  Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
  PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
  Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
  Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động kỹ năng Kho bạc.
  Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
  Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
  Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
  Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.
  4, Khóa học Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

  Thời gian học: 3 tháng, có các lớp buổi tối và thứ 7, chủ nhật
  Học phí: 3 triệu đồng
  Giảng viên: giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại vị trí kế toán trưởng của các đơn vị hành chính sự nghiệp.
  Chứng chỉ: Kết thúc khoá học kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

Chia sẻ trang này


LIÊN KẾT DIỄN ĐÀN - ĐỐI TÁC